Resultaten

Een aantal voorbeelden van uitgevoerde trajecten:

Leertraject
550 eindgebruikers trainen in de nieuwe functionaliteiten van een ERP systeem, na upgrade.

  • plan van aanpak voor de periode van 7 maanden
  • train de trainer voor key-users
  • organiseren en begeleiden van de uitvoering
  • introduceren van online leren (pilot) voor regiokantoren

Resultaat: alle eindgebruikers zijn voor de go-live datum getraind in het systeem, nagenoeg geen vertraging in uitvoering van werkzaamheden. En de business en HR heeft ervaring opgedaan met online leren.

Teamcoaching
Verbeteren van de samenwerking tussen twee teams, met focus op begrip voor ieders rol en elkaar persoonlijk kennen, spreken en aanspreken.
Resultaat: In 3 bijeenkomsten van een dagdeel hebben de deelnemers elkaar ontmoet, zijn in gesprek gegaan en hebben geleerd om inhoud, proces en relatie van elkaar te scheiden.

Persoonlijke coaching
Inzicht krijgen in onzekerheid en faalangst, om deze te kunnen herdefiniëren en effectiever te zijn in het werk.
Resultaat: In 5 coachbijeenkomsten heeft de coachee inzicht gekregen in waar de kern ligt van zijn ineffectieve patronen en heeft hij overtuigingen en gedrag ontwikkeld en geoefend die wel effectief zijn.

Leertraject
Ondersteuning aan deelnemers van zelfsturende teams in project.

  • bewust maken van kenmerken van een zelfsturend team en de rollen hierin
  • bepalen van kernvaardigheden: overleggen, plannen, luisteren en vragen stellen
  • verzorgen van korte workshops
  • persoonlijke coaching van de 25 deelnemers
  • aanwezigheid in teamoverleggen: coaching on the job
  • afspraken maken met leidinggevenden over sturing en begeleiding

Resultaat: De organisatie (deelnemers, leidinggevenden en projectmanager) is zich bewust geworden van de impact van zelfsturing in de organisatie. Opstap gemaakt in zelfsturende vaardigheden.

Persoonlijke coaching/training
Handiger communiceren, minder op ‘mijn manier’ en beter in afstemming met de collega’s: beter effect bereiken.
Resultaat: in 6 coachbijeenkomsten heeft de coachee inzicht gekregen in zijn eigen handelen en het effect hiervan. Onderdeel van de coaching is oefenen op de werkplek, feedback vragen van collega’s en leidinggevende. Coachee is wendbaarder geworden in het afstemmen op de ander, hij kan schakelen naar een ander abstractieniveau en hierop de verbinding maken.