Teamcoaching

Goed samenwerkende teams zijn de basis van goed functionerende organisaties. Alle  reden dus om volop in deze samenwerking te investeren.

  • Merk je dat teamleden wel over elkaar praten, maar nauwelijks nog met elkaar?
  • Ligt er teveel focus op de inhoud en te weinig op de relatie, en heeft dit merkbare gevolgen voor de resultaten?
  • Zijn de teamleden onvoldoende in staat om hun soms tegengestelde belangen constructief te overbruggen?

Kortom, heeft het team een nieuwe impuls nodig om effectiever te worden en betere resultaten te behalen? Of moet het vertrouwen hersteld worden zodat het weer een prettig team is om in samen te werken?
Als je team hier tijdelijk ondersteuning in nodig heeft dan kan ik je helpen. Ik nodig je uit om contact met me op te nemen.

Aanpak
Een teamcoach opdracht begint met een gesprek met de opdrachtgever of leidinggevende en met het team zelf. Het team vertelt waar zij tegenaan lopen en waar zij de kern van het probleem ervaren. Op basis van de intake breng ik de ontwikkelstappen van het team in kaart en breng ik focus en volgorde aan in de aanpak. Steeds in nauwe afstemming met het team zelf, het gaat per slot van rekening over hen.

Integraal onderdeel van de aanpak is dat de teamleden zo snel mogelijk eigenaarschap pakken van hun eigen leerproces. Mijn interventies zijn erop gericht om hen hiertoe te verleiden en te prikkelen.
Naast coaching van het team kan ook het trainen van vaardigheden, houding en gedrag onderdeel zijn van de opdracht.

Voorbeeld van een teamcoach opdracht
Situatie
Twee teams die operationeel nauw moeten samenwerken maar elkaar ‘niet verstaan’ en soms tegengestelde belangen lijken te hebben.  Beide teams werken op verschillende locaties. In overleggen wordt alleen over de inhoud van het werk gesproken. Er is weinig begrip voor de rol van het andere team, verwijten worden niet naar elkaar uitgesproken maar onderling bij de koffie automaat.

Leerdoel
De twee teams kennen elkaar beter, spreken ‘oud zeer’ uit en hebben ervaren en geleerd hoe zij effectief kunnen samenwerken. Zij oefenen met luisteren, vragen stellen en elkaar feedback geven en worden gestimuleerd om dit direct in de dagelijkse werkcontext toe te passen.

Resultaat
Na 3 bijeenkomsten van een dagdeel geven de teamleden van beide teams aan dat:

  • zij meer begrip hebben voor elkaars rollen en belangen.
  • ze elkaar sneller opzoeken en kunnen vinden. De lijntjes zijn korter geworden.
  • het direct uitspreken van frustraties erg zinvol is, het klaart de lucht en de werkelijkheid is toch vaak net even anders dan je dacht.
  • de gezamenlijk gemaakte afspraken over hoe je met elkaar omgaat helpen in de samenwerking.

Een treffende opmerking van één van de deelnemers na een 1 op 1 oefening  ‘spreek je uit over zijn/haar ineffectieve gedrag’: “Had ik dit maar een jaar eerder gehoord, dan had ik er wat mee kunnen doen! Maar ik was me er gewoon niet van bewust”.

Wil je eens praten met een ervaren teamcoach over waar jouw team een opstap kan maken, neem dan contact met me op.