Leertrajecten

Leren vraagt focus en oefening. Leren op de werkplek levert een hoog rendement, maar hoe organiseer je zoiets?
En hoe plaats je dit leren in het grotere geheel van leiderschap, besturing en strategie van het bedrijf?

Ontwikkelen van vaardigheden en gedrag is niet simpelweg een kwestie is van het volgen van een losse opleiding of training. De ‘return on investment’ van zo’n eenmalige, losse interventie is schrikbarend laag.

Een leertraject is veel meer dan het kiezen en inplannen van een aantal trainingen!

Aanleren van vaardigheden of nieuw gedrag vraagt om focus, oefenen, inzicht, feedback, tijd en toepassen in de dagelijkse praktijk. Een leertraject dus, waarbij de medewerker wordt uitgedaagd om het geleerde direct in de praktijk te brengen. En waar een variatie aan interventies recht doet aan de complexiteit van veranderen.

Om ervoor te zorgen dat het geleerde niet verloren gaat in het ‘systeem’ van de organisatie is het belangrijk om de verbinding te maken met leiderschap en aansturing. En vanzelfsprekend ligt er een belangrijke link tussen leren en de strategie van het bedrijf.

Actuele ontwikkelingen
Bijna elk bedrijf is bezig met de invoering van slimme werkmethoden om de verandersnelheid en het verbetervermogen in de organisatie te vergroten. Bijvoorbeeld Het Nieuwe werken, multidisciplinaire teams, zelfsturende teams of Agile/Scrum en Lean. Deze methodieken beloven die wendbaarheid en continue focus op verbeteren. En de resultaten in de praktijk wijzen erop dat die successen ook behaald kunnen worden.

Een belangrijke succesfactor hierin wordt helaas nog regelmatig over het hoofd gezien. Behalve dat de organisatie de methodiek kent en begrijpt moeten medewerkers en leidinggevenden de andere/nieuwe vaardigheden en gedrag die de methodiek vraagt, ook in de praktijk kunnen toepassen.

Kenmerkend is dat er een groter beroep wordt gedaan op de communicatieve en samenwerkingsvaardigheden van medewerkers.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • slim en flexibel kunnen beïnvloeden
  • vragen stellen
  • luisteren
  • je uitspreken
  • sturing geven aan gesprekken
  • pakken van eigenaarschap en verantwoordelijkheid
  • nemen van initiatieven

Hier vaardig in zijn is cruciaal voor het succes van de methodiek.

Een leertraject waarbij medewerkers en leidinggevenden zich de belangrijkste vaardigheden en gedrag eigen weten te maken (veelal op de werkvloer) is een eerste stap. De volgende is de inbedding van filosofie onder de methodiek in de bedrijfscultuur, de besturing en  leiderschap.

Wil je hierover sparren met iemand die de nieuwe methodieken kent, die de vertaling kan maken naar wat dit vraagt aan gedrag en vaardigheden van de organisatie en die een leertraject kan ontwerpen en uitvoeren? Neem dan contact met me op.